PRISTUPAČNOST
PPMI

O projektu

Fort centar Pula – Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod

Krajem 2020. godine započela je provedba programa mehanizma Integrirano-teritorijalnog ulaganja u kulturnu baštinu kroz integraciju različitih, ali povezanih aktivnosti kako bi se aktivirao i unaprijedio ogroman potencijal dijela kulturne baštine grada Pule, povećala ponuda kulturnih i edukativnih sadržaja i događanja na dobrobit prvenstveno svih stanovnika područja grada Pule i Istre, te, indirektno, utjecalo na održivi razvoj gospodarstva i turizma.

Kroz projektne aktivnosti na prostoru obuhvata projekta dogodile su se značajne fizičke promjene u prostoru s novim pratećim servisima i potpuno novim potencijalom za materijalizaciju brojnih razvojnih mogućnosti u različitim sektorima od značaja za urbano područje Pule. Razdoblje implementacije projekta je 41 mjesec.

Nositelj: Grad Pula-Pola: Upravni odjel za prostorno uređenje komunalni sustav i imovinu

Partneri: Turistička zajednica grada Pule, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell´Istria

Program: ITU mehanizam u sklopu specifičnog cilja "6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine"

Projektne aktivnosti vezane za građevinske radove odvijaju se kroz dvije velike grupe radova za koje je zadužen Grad Pula-Pola:

1.

- sanaciju krova i osposobljavanje unutarnjeg prostora istočne kortine za realizaciju izložbe
- proširenje sanitarnog čvora i uređenje sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom
- uređenje skladišnog prostora (oko 40 m2) u prostor za ugostiteljski objekt

2.

- radovi na realizaciji dizala koji povezuje tunele Zerostrasse, podzemne tunele utvrde Kaštel i samo atrijsko dvorište utvrde
- uređenje podzemnih tunela i podzemnih prostorija utvrde kroz rješavanje napajanja i rasvjete, odvodnju suvišne vode, građevinske radove sanacije podova uređenja ulaza, uspostavu hidrantske mreže, sustava odvodnje, vatrodojave, centralnog sustava upravljanja posjetiteljima, wi-fi mreže i protuprovalne zaštite.
- izgradnja djelomično panoramskog dizala za 12 osoba s tri stanice (razina Zerostrasse, razina podzemnih prostorija i razina utvrde Kaštel).

Realizacija izložbe i multimedijska prezentacija pulskog fortifikacijskog sustava Pule kroz različite vidove prezentiranja koristi suvremene tehnologije u smislu proširene stvarnosti i drugih digitalnih mogućnosti čija se realizacija odvija s otvorenjem dizala, krajem travnja 2021. godine, a djelomično tijekom 2022. godine. Za provedbu tih aktivnosti je zadužen Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria:

- dizajniranje interijera istočne kortine za potrebe izložbe i provedbu svih radova uređenja i svih ostalih radnji za otvaranje izložbe
- realizacija stručne izložbe, od odabira i pripreme pisanih materijala, artefakata, osmišljavanja i realizacije video, foto, audio i ostalih materijala za potrebe izložbe
- osmišljavanje i priprema tekstova i drugih materijala potrebnih za stvaranje multimedijskih sadržaja namijenjenih odraslima i djeci
- odabir mutimedijalnog koncepta i opreme
- sudjelovanje na međupartnerskim koordinacijama i provođenje dogovorenih zadataka vezanih za poslove upravljanja projektom
- organiziranje kretanja posjetitelja, u suradnji s voditeljem projekta za građevinske radove, u vrijeme izvođenja gradnje i uređenja predviđenih u projektu
- sudjelovanje u osmišljavanju i organizaciji kretanja posjetitelja nakon izgradnje dizala i postavljanja kartomata za posjetitelje na ulazima
- pravovremeno i zakonsko provođenje svih postupaka nabave opreme, radova i usluga za potrebe projekta
- osiguranje održivosti projektnih rezultata nakon završene implementacije projekta.

Trajanje projekta: lipanj 2019. –  studeni 2022.

Vrijednost projekta: 23.277.260,22 kuna
Ukupna bespovratna sredstva za projekt: 9.000.000,00 kuna
Prihvatljivi troškovi Grad Pula-Pola: 19.221.113,02 kuna
Grad Pula-Pola bespovratna sredstva: 5.552.274,93 kuna
Stopa sufinanciranja EU: 28,88 %
Sufinanciranje: Grad Pula-Pola 71,12 %
Prihvatljivi troškovi Turistička zajednica grada Pule: 998.855,65 kuna
Turistička zajednica grada Pule bespovratna sredstva: 849.027,27 kuna
Stopa sufinanciranja EU: 84,99 %
Sufinanciranje: TZ Pula 15,01 %
Prihvatljivi troškovi Povijesni i pomorski muzej Istre: 3.057.291,55 kuna
Povijesni i pomorski muzej Istre bespovratna sredstva: 2.598.697,80 kuna
Stopa sufinanciranja EU: 84,99%
Sufinanciranje: Povijesni i pomorski muzej Istre 15,01 %

Kontakt :
Grad Pula, Forum 1, 52100 PULA
telefon: +385 (0)52371828
e-adresa: lorena.dropulic@pula.hr
www.pula.hr

Zerostrasse - podzemni tuneli

Četiri ulaza s različitih strana, pri dnu padine brežuljka na kojemu se nalazi Kaštel, vode podzemnim hodnicima prema jedinstvenom prostoru u središtu, u kojemu se hodnici susreću...

Više informacija

Partneri