PRISTUPAČNOST
PPMI

TURCIAN

Fort Turcian

Obrambeni okrug: V.
Lokacija: Šikići, brdo Turtijan – 66 m n. v.
Vrsta: pojasna utvrda
Tip: poligonalna
Dimenzija: dužina ~ 116 m
Godina izgradnje i nadogradnje: 1881. – 1888., 1903., 1914.

Utvrdom upravlja Udruga za revitalizaciju i zaštitu utvrda Turtian.

Dostupna za obilazak.
Unutrašnjost utvrde zatvorena za posjetitelje.

Za više informacija posjetite Fort center Pula.

Partneri